Секції конференції:

  • Електронні процеси в твердих тілах;
  • Композиційні матеріали;
  • Структура, властивості реальних кристалів та інтерметалевих сполук;
  • Наноматеріали та нанотехнології.