Оформлення та публікація тез

Оформлення тез

Запрошуємо авторів надсилати тези розміром 1 або 2 повні сторінки в форматі Word for Windows. Всі тези потрібно надсилати тільки електронною поштою за адресою: condmat2018ukr.net

Файл називати за прізвищем представляючого автора (наприклад, "Petrov.doc"). Прізвище представляючого автора підкреслити.

Формат сторінки: A5 (148x210 mm). Поля: верхнє 20 мм, нижнє 23 мм, праве 15 мм, ліве 16 мм. Шрифт повинен бути Times New Roman 10 pt з одинарним міжрядковим інтервалом. Текст тез – вирівнюється по ширині; назва (bold), автори (Italic) та адреси – вирівнюються по центру. Після назви та адреси додається пустий рядок.

Тези можуть містити таблиці та рисунки (центровані, без обтікання текстом). Формули вставляються як об’єкт MS Equation 3.0 (Розміри фонтів: Full 12 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 18 pt, Sub-Symbol 12 pt).

Шаблон оформлення тез можна скачати тут

 

Публікація матеріалів конференції

Всі рецензовані тези будуть опубліковані у збірнику праць конференції. Кращі доповіді за рекомендацією програмного комітету будуть опубліковані у наступних журналах: “Вісник Київського університету”, ”Металлофизика и новейшие технологии”.